Alt Karın Ağrısı Sebepleri

Apandisit

Akut apandisit, göbek etrafında başlayıp, bilahare sağ alt kadrana yerleşim gösteren ağrı ile karakterizedir. Bazen epigastrik veya genel karın ağrısı ile de ortaya çıkabilir. Apandisitte inflamasyon pariyetal peritona yayılma gösterdiğinde, ağrı da sağ alt kadrana yerleşir. Apandisit tanısı koymak için hem fizik muayenede hem de radyolojik ve laboratuvar incelemede bir çok yöntem mevcuttur.

Divertiküler Hastalıklar

Komplikasyonsuz divertiküler sıklıkla yakınmaya sebep olmaz ve genellikle de tesadüfen kolonoskopi veya sigmoidoskopi sırasında saptanabilir. Bu hastalarda bazen kramp, şişkinlik, midede gaz ve düzensiz defekasyon gibi yakınmalar olabilir.

Batı ülkelerinde sol alt kadran ağrısında sol kolon divertiküler hastalığı ön plandadır. Bunun aksine Asya kıtasında sağ tarafın divertiküler hastalığı daha sıktır ve bu hastalarda sağ alt kadran ağrısı vardır. Bu da yanlışlıkla akut apandisit ile karıştırılmasına sebep olabilir.

Böbrek Taşları

Böbrek taşları genellikle taşın, renal pelvisten üretere geçişi ile semptom verir. Ağrı en sık rastlanan yakınma olup şiddeti oldukça farklılık gösterir. Şiddetli ağrı periyodu genellikle 20- 60 dakika olur. Ağrının yerleşimi tıkanıklık seviyesini de gösterir. Üst üreter ve renal pelvis seviyesindeki tıkanıklıkta böğürlerde ağrı ve hassasiyet mevcutken, alt üreter tıkanıklığında ağrı iki taraf testislere veya labialara yayılma gösterir. Taş yer değiştirdikçe ağrının yeri de değiştiğinden, birçok hastalıkla karıştırılmasına sebep olabilir.

Pelvik İnflamatuvar Hastalık (PID)

Alt karın ağrısı Pelvik İnflamatuvar Hastalığı olan kişilerde en önemli semptom olarak göze çarpar. Ancak bazen ağrı oldukça hafif şiddette ve oldukça güç algılanacak seviyede olabilir. Ağrı genellikle iki taraflı ve nadiren 2- 3 haftadan daha uzun sürer. Hastaların üçte birinden fazlasında anormal uterin kanama ağrıya eşlik eder. Ayrıca bu hastalıkla beraber seyredebilecek dış gebelik, yumurtalık kisti delinmesi, fallop tüpünün torsiyonu, endometriozis gibi jinekolojik hastalıklar da olabilir.